Abschlussprüfungen Physik 12

2013

Angaben 2013 I Ang 2013 II Ang 2013 III Ang
Lösungen in Bearbeitung 2013 II Lsg 2013 III Lsg

2012

Angaben 2012 I Ang 2012 II Ang 2012 III Ang
Lösungen in Bearbeitung in Bearbeitung in Bearbeitung

2011

Angaben 2011 I Ang 2011 II Ang 2011 III Ang
Lösungen 2011 I Lsg 2011 II Lsg 2011 III Lsg

2010

Angaben 2010 I Ang 2010 II Ang 2010 III Ang
Lösungen in Bearbeitung in Bearbeitung in Bearbeitung

2009

Angaben 2009 I Ang 2009 II Ang 2009 III Ang
Lösungen in Bearbeitung in Bearbeitung in Bearbeitung

2008

Angaben 2008 I Ang 2008 II Ang 2008 III Ang
Lösungen 2008 I Lsg in Bearbeitung 2008 III Lsg

2007

Angaben 2007 I Ang 2007 II Ang 2007 III Ang
Lösungen 2007 I Lsg 2007 II Lsg in Bearbeitung

2006

Angaben 2006 I Ang 2006 II Ang 2006 III Ang
Lösungen 2006 I Lsg 2006 II Lsg 2006 III Lsg

2005

Angaben 2005 I Ang 2005 II Ang 2005 III Ang
Lösungen 2005 I Lsg 2005 II Lsg in Bearbeitung

2004

Angaben 2004 I Ang 2004 II Ang 2004 III Ang
Lösungen in Bearbeitung in Bearbeitung in Bearbeitung

2003

Angaben 2003 I Ang 2003 II Ang 2003 III Ang
Lösungen in Bearbeitung in Bearbeitung in Bearbeitung

2002

Angaben 2002 I Ang 2002 II Ang 2002 III Ang
Lösungen 2002 I Lsg 2002 II Lsg in Bearbeitung

2001

Angaben 2001 I Ang 2001 II Ang 2001 III Ang
Lösungen in Bearbeitung in Bearbeitung in Bearbeitung

2000

Angaben 2000 I Ang 2000 II Ang 2000 III Ang
Lösungen in Bearbeitung in Bearbeitung in Bearbeitung

1999

Angaben 1999 I Ang 1999 II Ang 1999 III Ang
Lösungen in Bearbeitung in Bearbeitung in Bearbeitung

1998

Angaben 1998 I Ang 1998 II Ang 1998 III Ang
Lösungen in Bearbeitung in Bearbeitung in Bearbeitung